Fransa Batı İki Yüzlülüğü


SAYIN BAŞKAN ERDOĞAN, Satır arasında haçlı seferlerinden söz etti. Başka hatırlatmaya gerek yoktur. Batının gerçek yüzünün tarihe mal olmuş belgeleri haçlı seferlerdir. O seferler esnasında yaptıkları zulüm ve katliamlardır...
ABD   Seçimi sonrası Dünyayı neler bekliyor, hep beraber göreceğiz… Ancak öncesinde Dünyanın değişik yerlerinde yapılan terör eylemleri dikkat çekmektedir

Dünya tarihinin bilinen zamanları, şu gerçeği ortaya koymaktadır. Batı diye tanımladığımız, Avrupa toprakları; hep kan ve gözyaşı ile anılan topraklardır. Kendi aralarındaki amansız savaşları bir kenara bırakacak olursak; keşfettiği, yeni sömürgelerde; aradığı, taze ve bakir topraklarda; hep ölüm ekmiştir. Gözyaşı ve kandan başka miras bırakmamıştır. Her geçtiği yeri rahatlıkla bulabilirsiniz. İzlerini ortada bırakmışlardır.  Özel bir gayret harcamanıza gerek yoktur. Döktüğü kanı, yaptığı vahşeti takip ederek...  İzlerini bulabilirsiniz.   O yerlerdeki insanların kazancı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri; hep iştahını kabartmıştır. Asırlardan beri, tek amaçları vardır. Bedavadan kazanmak. Emek, sarf etmeden, dünya nimetlerini tüketmek. Yahut az bir emekle; çalışan tüm insanların, kazançlarını ellerinden almak ve onları dolaylı, ya da direkt köleleştirmektir. İki cümle ile; Batının asıl amacı, izah edilmiş sayılır. Bu nedenle; kapitalizm siteminin yayılması, yaşanabilir olması için; çaba sarf etmektedir.

Avrupa tarihinin değişik zamanları, hep bu örneklerle doludur. İnsanları esir almak, onların emeklerini çalmak, onları köleleştirerek; her türlü çalışmalarından yararlanmak, birinci hedefleridir. Bu amaçla; asırlarca kendi topraklarının, dışındaki yerlere seferler düzenlemişlerdir. Bu amaç için; yapmayacakları zulüm, yapmayacakları işkence yoktur. Dünyanın her tarafında; bunu örneklerini yaşatmışlardır. Gerekirse; haksız şekilde elde ettikleri, güç ve parayı kullanarak; savaş dahil her türlü seçeneği, hayata geçirmekten çekinmemişlerdir.

Bütün bunları yaparken; kendilerinin dışındaki, DÜNYA´ YA, kendilerini masum, çalışkan, ilerlemeyi hakkıyla elde etmiş, sadece emeğinin karşılığını almış; bir devletler topluluğu olarak, tanıtmaya devam etmektedirler. Bu bakış açısı ile, sözde medeni, özgür, insanlara eşit davranıyor gibi gözükerek, diğer ülkeler üzerinde, propaganda, reklam unsuru olarak kullanmaktadırlar. Bunu her türlü iletişim araçlarını kullanarak, Dünyaya duyurmaya çalışmaktadırlar. Bunların başında sinema ve TV yayınları gelmektedir. Böylece bu araçları da, kendi amaçları için kullanmaktadırlar.
Aslında kendilerini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan bu ülkelerin, özgürlük kavramlarını anlayış şekilleri, kendi hayat tarzlarına uygun yaşama biçimi gibi algılamalarıdır. Bugün Müslümanların her türlü kutsalına hakaret etmeyi, bir özgürlük olarak algıladıklarını ifade etmektedirler. Son günlerde Hz. Peygambere hakaret eden karikatürleri savunmak, onlara destek vermek, asıl amaçlarını ortaya koymuştur. Bunun en acı tarafı ise, Ülkemizde kimi yayın kuruluşlarının, kimi sivil insanların bu eyleme destek vermeleridir.

Asla gerçek Batı, özgürlük taraftarı değildir. Batı, her zaman acımasız, insanı köleleştirmekten zevk duyan, emek sarf etmeden; Dünyanın her türlü nimetinden yararlanmayı, kendisine hedef olarak koymuş, bir yapıdır. Bunu elde etmek için; yapmayacağı canavarlık yoktur. Halada; bunu yapmaya devam etmektedir. Hala Afrika kökenli insanları, köle gibi kullanmaktadırlar. Büyük Üstad Cemil Meriç kültürden irfana isimli eserinde batı için şöyle demektedir.´´ BATI BÜTÜN ZAFERLERİNİ YAMYAMLIĞA BORÇLUDUR.´´ EVET Onları en iyi şekilde tanıyan fikir adamı, çok güzel özetlemiş... Fazla söze hacet yoktur...

YORUM EKLE

banner51

banner45